สารบัญ > คณิตศาสตร์ตามบทเรียน

มาตราวัดไทยและสากล

รวมมาตราวัดของไทยและสากลเพื่อแปลอัตราส่วนให้ถูกต้อง เช่นวัดระยะทาง, ความยาว,น้ำหนัก เทียบไทยกับสากล, เทียบไทยกับเมตริก ,มาตราวัดชั่งตวง,ชั่งเพชรพลอย,วัดเนื้อที่และอื่นๆ

ระดับ : ทั่วไป, ทั่วไป

ผู้ชม : 13615
โดย :
บันทึก : 2007-06-13

มาตราวัดไทย-สากล

มาตราชั่งตวงวัด, มาตราตวง, วัดพื้นที่, มาตราวัดพื้นที่ของไทย, เทียบมาตราวัดระยะเมตริกมาตราอังกฤษและไทย, มาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก, มาตราวัดเนื้อที่ไทยเทียบมาตราเมตริก, มาตราตวงไทยเทียบเมตริก, มาตราน้ำหนักไทยเทียบเมตริก, มาตราชั่งเพชรพลอย, เทียบมาตราเบ็ดเสร็จ, มาตราชั่งน้ำหนักเมตริกเทียบไทย, มาตราชั่ง

มาตราชั่งตวงวัดที่ควรรู้

1 กุรุส = 12 โหล
1 โหล = 12 ชิ้น
1 รีม = 480 แผ่น
1 แกลลอน = 10 ปอนด์
1 ลูกบาศก์ฟุตหนัก = 62 ปอนด์
1 ลูกบาศก์เซนติเมตรหนัก = 1 กรัม
1 ลิตร = 1 กิโลกรัม

มาตราตวงของไทย

1 เกวียน = 2 บั้น
    หรือ 100 ถัง
1 บั้น = 50 ถัง
1 ถัง = 20 ลิตร
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 แกลลอน = 46 ลิตร
         

วัดพื้นที่

4,840 ตารางวา = 1 เอเคอร์
1 เอเคอร์ = 3 ไร่
2,471 เอเคอร์ = 3 เฮกเตอร์
         

มาตราวัดพื้นที่ของไทย   

100 ตารางวา = 1 งาน
4 งาน = 1 ไร่ (คือตารางเส้น)
         

เทียบมาตราวัดระยะเมตริกมาตราอังกฤษและไทย

1 เมตร = 2 ศอก
1 กิโลเมตร = 25 เส้น (1,000เมตร)
1 ไมล์ = 40 เส้น
1 ไมล์ = 1,760 หลา
1 หลา = 3 ฟุต
         

มาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก  

1 คืบ = 25 เซนติเมตร
1 ศอก = 50 เซนติเมตร
1 วา = 2 เมตร
1 เส้น = 40 เมตร
25 เส้น = 1 กิโลเมตร
1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร
         

มาตราวัดเนื้อที่ไทยเทียบมาตราเมตริก 

1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร
1 งาน = 400 ตารางเมตร
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
         

มาตราตวงไทยเทียบเมตริก   

1 ทะนานหลวง = 1 ลิตร
1 สัดหลวง = 20 ลิตร
1 บั้นหลวง = 1,000 ลิตร
1 เกวียนหลวง = 2,000 ลิตร
         

มาตราน้ำหนักไทยเทียบเมตริก   

1 สลึง = 4 กรัม
1 บาท = 15 กรัม
1 ชั่ง = 1 กิโลกรัม
1 หาบ = 60 กรัม
         

มาตราชั่งเพชรพลอย   

1 กะรัต = 20 เซนติกรัม
    หรือ 200 มิลลิกรัม
         

เทียบมาตราเบ็ดเสร็จ   

1 เส้น = 40 เมตร
1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร = 25 เส้น
1 ไมล์ = 40 เส้น
1 ไมล์ = 2 กิโลเมตร
1 หลา = 92 เซนติเมตร
1 ฟุต = 32 เซนติเมตร
1 เมตร = 39 นิ้ว
         

มาตราชั่งน้ำหนักเมตริกเทียบไทย  

15 กรัม = 1 บาท
600 กรัม = 1 ชั่งหลวง
60 กิโลกรัม = 1 หาบหลวง
         

มาตราชั่ง   

16 ออนซ์ = 1 ปอนด์
14 ปอนด์ = 1 สโตน
112 ปอนด์ = 1 ฮันเดรตเวท
20 ฮันเดรตเวท = 1 ตัน
1 ตัน = 1,000 กรัม

 

 >> สำหรับผู้สนใจคำนวนหรือแปลงหน่วยหรือการวัดต่างๆ เป็นสากล  ลองเข้าไปที่ http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjohan/convert/conv_e.htm ดูนะครับ มีครบทุกอย่างใช้งานง่าย